Covid-19 en podotherapeutische zorg bij Podotherapie Wout Buijs

handschoenen

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus.
De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Podotherapie Wout Buijs mag weer reguliere zorg leveren.
Podotherapie Wout Buijs zal echter echter wel beperkt opengaan voor reguliere zorg.
De afspraak die we met u hebben staan gaat vanuit onze kant door. 
Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. 
Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren. 

• Heeft u nu corona? 
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona? 
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden? 
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, 
• benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)? 
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen? 
• Bent u in thuisisolatie? 
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking? 

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zal ik u bij betreden van de praktijk vragen u minimaal 20 seconden uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. 
We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. 

In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen: 
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen. 
• Volg de aanwijzingen die ik aangeef. 
• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen. 
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk. 
• Ik zal u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden. 
• In de behandelkamer houden we ons aan de NVvP Richtlijn Hygiëne en Infectiepreventie en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Jeugdopleiding Nac Breda

nac logo